اخبار

بازديد مشاور اعتبار بخشي سازمان بهداشت جهاني از بيمارستان ميلاد

دكتر ديويد رايت مشاور اعتبار بخشي سازمان بهداشت جهاني از بيمارستان ميلاد بازديد و با مسئولان بيمارستان گفت و گو كرد.

   ادامه مطلب ...

 

مرکز همایش بیمارستان

(شادروان دکتر غرضی)