اخبار

در خصوص سیستم نوبت دهی اینترنتی

بیماران و مراجعین محترم توجه داشته باشید ,در صورتیکه در تاریخ درخواستی نوبت دیگری(اعم از نوبت تلفنی یا نوبت حضوری و ...) در درمانگاه بیمارستان رزرو کرده باشید بیمارستان از پذیرش شما معذور می باشد

انتقادات و پیشنهادات

مراجعین محترم به منظور بهره مندی از نظرات شما در ارتقاء خدمات این مرکز درمانی امکان ثبت پیشنهادات و انتقادات شما هموطنان گرامی در منوی --تماس باما - این سایت فراهم گردیده است.

در خصوص بازیابی کد پیگیری نوبت دهی اینترنتی

مراجعین محترم به منظور رفاه هموطنان گرامی امکان جستجو و بازیابی کد پیگیری به قسمت پذیرش اینترنتی اضافه گردید .

 

مرکز همایش بیمارستان

(شادروان دکتر غرضی)