اخبار

راه اندازی سامانه جدید نوبت دهی اینترنتی

با عنایت به استقبال گسترده هموطنان عزیز از سامانه فعلی نوبت دهی اینترنتی بیمارستان، جهت سهولت اخذ نوبت درمانگاه و پیگیری آن، سامانه به روز شده نوبت دهی اینترنتی بیمارستان میلاد از تاریخ 93/06/17 به بهره برداری رسید.

 

مرکز همایش بیمارستان

(شادروان دکتر غرضی)