اخبار

در خصوص سیستم نوبت دهی اینترنتی

بیماران و مراجعین محترم توجه داشته باشید ,در صورتیکه در تاریخ درخواستی نوبت دیگری(اعم از نوبت تلفنی یا نوبت حضوری و ...) در درمانگاه بیمارستان رزرو کرده باشید بیمارستان از پذیرش شما معذور می باشد


انتقادات و پیشنهادات

مراجعین محترم به منظور بهره مندی از نظرات شما در ارتقاء خدمات این مرکز درمانی امکان ثبت پیشنهادات و انتقادات شما هموطنان گرامی در منوی --تماس باما - این سایت فراهم گردیده است.


در خصوص بازیابی کد پیگیری نوبت دهی اینترنتی

مراجعین محترم به منظور رفاه هموطنان گرامی امکان جستجو و بازیابی کد پیگیری به قسمت پذیرش اینترنتی اضافه گردید .


در خصوص سیستم نوبت دهی اینترنتی دندانپزشکی

نوبت دهی اینترنتی دندانپزشکی صرفاً جهت بیماران بالای 12سال می باشد, به منظور رزرو نوبت جهت اطفال زیر 12 سال از طریق نوبت دهی تلفنی -84090 - تماس حاصل فرمائید .

 

مرکز همایش بیمارستان

(شادروان دکتر غرضی)